Podklady pre cenovú ponuku

Interiérový návrh

+

kladačské plány

výkresy stavebných úprav

polohy svietidiel, zásuviek a vypínačov

návrh vstavaného nábytku s rozmermi

výber konkrétnych kusov nábytku s odkazmi na predajcov